Main location

Shanghai, China

Send email to us by

sales@sunnysteel.com

Know-how and best quality

tel:+8621 3378 0199

Author Archive by sunnysteel

Ống gốm chịu mài mòn

Ống gốm chịu mài mòn (Ceramic Hose) là thiết bị được sử dụng để vận chuyển các loại chất thải công nghiệp và vật liệu như xi măng khô hoặc ướt, cacbon, cát, bùn, bột than, khoáng chất, chất lỏng hoặc rắn…[……]

Find more …